ราคาบอล SBOBET

หนึ่งสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแทงบอล นั่นก็คือวิธีการดู “ราคาบอล” นั่นเอง ซึ่งบางท่านคิดได้จำนวนนึง แต่พอผลการแข่งขันออกมาดันเป็นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งบทความนี้จะเป็นบทความที่ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาบอล ให้ทุกท่านได้ทราบกัน ไปทำความรู้จักกับราคาบอลทุกประเภทกันได้เลย

  • ราคาที่ 1

วิธีดูราคาบอลเสมอ

ความหมายของราคา คือ ทั้งสองทีม ไม่มีทีมใดทีมหนึ่ง ได้เปรียบหรือเสียเปรียบกัน 

ตัวอย่างที่ 1 : ทีมใดทีมหนึ่งชนะ ได้เต็มทันที
ตัวอย่างที่ 2 : หากทั้งสองทีมเสมอกัน บิลนี้ถือว่าเจ๊ากัน
ตัวอย่างที่ 3 : แต่ถ้าแทงฝ่ายทีมที่แพ้ เสียเต็มทันที

  • ราคาที่ 2
ราคาบอล sbobet
 
ความหมายของราคา คือ ทีมต่อ ได้เปรียบกว่าทีมรองเล็กน้อย
 
ตัวอย่างที่ 1 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าชนะได้เต็ม 
ตัวอย่างที่ 2 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าเสมอกัน เสียครึ่ง 
ตัวอย่างที่ 3 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าเกิดว่าแพ้ เสียเต็มทันที
ตัวอย่างที่ 4 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าชนะได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 5 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเสมอกันได้ ได้ครึ่งนึง
ตัวอย่างที่ 6 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเกิดว่าแพ้ เสียเต็มทันที
 
  • ราคาที่ 3

ราคาบอล sbobet

ความหมายของราคา คือ ทีมต่อ ต่อให้ทีมรองครึ่งนึง

ตัวอย่างที่ 1 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าชนะได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 2 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าเสมอกัน เสียเต็ม
ตัวอย่างที่ 3 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าเกิดว่าแพ้ เสียเต็มทันที
ตัวอย่างที่ 4 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าชนะได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 5 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเสมอกันได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 6 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเกิดว่าแพ้ เสียเต็มทันที

  • ราคาที่ 4

ราคาบอล sbobet

ความหมายของราคา คือ ทีมต่อ ต่อให้กับทีมรองเกือบหนึ่งลูก

ตัวอย่างที่ 1 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าชนะ 1 ลูก ได้ครึ่งนึง 
ตัวอย่างที่ 2 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าชนะห่าง 2 ลูกขึ้นหรือมากกว่า ได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 3 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าเกิดว่าเสมอ เสียเต็มทันที
ตัวอย่างที่ 4 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าเกิดว่าแพ้ เสียเต็มทันที
ตัวอย่างที่ 5 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าชนะ ได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 6 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเสมอ ได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 7 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเกิดว่าแพ้ห่างไม่เกิน 1 ลูก เสียครึ่งนึง
ตัวอย่างที่ 8 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเกิดว่าแพ้ห่าง 2 ลูกขึ้นไปหรือมากกว่า เสียเต็มทันที

  • ราคาที่ 5
ราคาบอล sbobet
 
ความหมายของราคา คือ ทีมต่อ ต่อให้ทีมรองหนึ่งลูก

ตัวอย่างที่ 1 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าชนะ 1 ลูก ไม่ได้ไม่เสีย
ตัวอย่างที่ 2 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าชนะห่าง 2 ลูกขึ้นไปหรือมากกว่า ได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 3 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าเกิดว่าเสมอ เสียเต็มทันที
ตัวอย่างที่ 4 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าเกิดว่าแพ้ เสียเต็มทันที
ตัวอย่างที่ 5 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าชนะ ได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 6 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเสมอ ได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 7 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเกิดว่าแพ้ 1 ลูก ได้ครึ่งนึง
ตัวอย่างที่ 8 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเกิดว่าแพ้ห่าง 2 ลูกขึ้นไปหรือมากกว่า เสียเต็มทันที
 
  • ราคาที่ 6

ราคาบอล sbobet 1.25

 


ความหมายของราคา คือ ทีมต่อ ต่อให้ทีมรองหนึ่งลูกกับอีกนิดนึง

ตัวอย่างที่ 1 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าชนะ 1 ลูก เสียครึ่งนึง 
ตัวอย่างที่ 2 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าชนะห่าง 2 ลูกขึ้นหรือมากกว่า ได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 3 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าเกิดว่าเสมอ เสียเต็มทันที
ตัวอย่างที่ 4 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าเกิดว่าแพ้ เสียเต็มทันที
ตัวอย่างที่ 5 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าชนะ ได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 6 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเสมอ ได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 7 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเกิดว่าแพ้ห่างไม่เกิน 1 ลูก ไดครึ่งนึง
ตัวอย่างที่ 8 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเกิดว่าแพ้ห่าง 2 ลูกขึ้นไปหรือมากกว่า เสียเต็มทันที

  • ราคาที่ 7

ราคาบอล sbobet 1.50

 


ความหมายของราคา คือ ทีมต่อ ต่อให้ทีมรองหนึ่งลูกกับอีกครึ่งนึง

ตัวอย่างที่ 1 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าชนะ 1 ลูก เสียเต็ม 
ตัวอย่างที่ 2 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าชนะห่าง 2 ลูกขึ้นหรือมากกว่า ได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 3 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าเกิดว่าเสมอ เสียเต็มทันที
ตัวอย่างที่ 4 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าเกิดว่าแพ้ เสียเต็มทันที
ตัวอย่างที่ 5 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าชนะ ได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 6 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเสมอ ได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 7 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเกิดว่าแพ้ห่างไม่เกิน 1 ลูก ได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 8 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเกิดว่าแพ้ห่าง 2 ลูกขึ้นไปหรือมากกว่า เสียเต็มทันที

  • ราคาที่ 8

ราคาบอล sbobet 1.75

 


ความหมายของราคา คือ ทีมต่อ ต่อให้ทีมรองเกือบเต็มสองลูก

ตัวอย่างที่ 1 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าชนะ 1 ลูก เสียเต็ม 
ตัวอย่างที่ 2 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าชนะห่าง 2 ลูกแต่ไม่ถึง 3 ลูก ได้ครึ่งนึง
ตัวอย่างที่ 3 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าชนะห่าง 3 ลูกขึ้นไปหรือมากกว่า ได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 4 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าเกิดว่าเสมอ เสียเต็มทันที
ตัวอย่างที่ 5 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมต่อ ถ้าเกิดว่าแพ้ เสียเต็มทันที
ตัวอย่างที่ 6 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าชนะ ได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 7 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเสมอ ได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 8 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเกิดว่าแพ้ห่างไม่เกิน 1 ลูก ได้เต็ม
ตัวอย่างที่ 9 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเกิดว่าแพ้ห่าง 2 ลูก แต่ไม่เกิน 3 ลูก เสียครึ่งนึง
ตัวอย่างที่ 10 : กรณีที่แทงฝั่ง ทีมรอง ถ้าเกิดว่าแพ้ห่าง 3 ลูกขึ้นไป หรือมากกว่า เสียเต็มทันที